Mis on Incoterms?

Incoterms on rahvusvaheliste kaubandusreeglite kogu, mis kehtestab kauba ostu- ja müügilepingu partnerite õigused ja kohustused.

Incotermsi tarneklausleid on 13 ja need on jagatud nelja rühma, mis kajastavad rahvusvaheliselt tunnustatud reegleid laevatranspordi ja teiste transpordiliikide kohta. On oluline, et olete teadlik oma äritingimustest enne veose toimumist.

EXW (EX Works)

Veo maksumus müüja valdustel; Risk müüja valdustel.
Müüja kohustus on teha kaubad kättesaadavaks enda territooriumil. Ostja kannab kogu riski alates müüja territiiriumist.

FCA (Free Carrier)

Veo maksumus kaupade üleandmisel vedajale; Risk kaupade üleandmisel vedajale. Müüja kohustus on anda kaubad ostja poolt määratud kohas vedaja valdusesse. Risk läheb üle müüjalt ostjale pärast kauba laadimist vedaja transpordivahendile.

CPT (Carriage Paid To)

Veo maksumus sihtkohas; Risk kaupade üleandmisel esimesele vedajale.
Müüja kohustus on anda kaubad ostja poolt määratud kohas vedaja valdusesse ning maksta transpordi eest kuni sihtkohani. Risk läheb üle müüjalt ostjale kauba vedajale üleandmisel.

CIP (Carriage & Insurance Paid)

Veo maksumus sihtkohas; Risk kaupade üleandmisel esimesele vedajale. Müüja kohustus on anda kaubad ostja poolt määratud kohas vedaja valdusesse ning maksta nii transpordi kui kindlustuse eest sihtkohani. Risk läheb üle müüjalt ostjale kauba vedajale üleandmisel.

DAT (Delivered at Terminal)

Veo maksumus sihtkohas; Risk sihtkohas.
Müüja kohustus on toimetada kaubad kokkulepitud kohta kokkulepitud terminalis.
Risk läheb üle müüjalt ostjale pärast kaupade mahalaadimist

DAP (Delivered at Place)

Veo maksumus sihtkohas; Risk kauba saabumisel sihtkohta veovahendis.Müüja kohustus on toimetada kaubad ostjaga kokkulepitud punkti, kaup on kohaletoimetatud kui transpordivahend jõuab sihtkohta. Risk läheb üle müüjalt ostjale kui kaubad on tehtud kättesaadavaks transpordivahendil sihtkohas.

DDP (Delivered Duty Paid)

Veo maksumus sihtkohas; Risk sihtkohas.
Müüja kohustus on toimetada kaubad kokkulepitud sihtkohta, maksta kõik maksud ning teha kaup ostjale kättesaadavaks. Risk läheb üle müüjalt ostjale kui kaubad on tehtud kättesaadavaks transpordivahendil sihtkohas.

FAS (Free Alongside Ship)

Veo maksumus laeva kõrval lähtesadamas; Risk laeva kõrval lähtesadamas.
Müüja kohustus on toimetada kaubad lähtesadamasse laeva kõrvale kaile. Risk läheb üle müüjalt ostjale kaupade mahalaadimisel samas punktis.

CIF (Cost Insurance & Freight)

Veo maksumus sihtkoha sadamas; Risk sihtkoha sadamas.
Müüja kohustus on kanda transpordi- ning kindlustuskulud ja toimetada kaup sihtkoha sadamasse, makse maksmata. Risk läheb üle müüjalt ostjale pärast kaupade laevale lastimist.

CFR (Cost & Freight)

Veo maksumus sihtkoha sadamas; Risk laeva pardal.
Müüja kohustus on kanda transpordikulud ning toimetada kaup sihtkoha sadamani, makse maksmata. Risk läheb üle müüjalt ostjale pärast kaupade laevale lastimist.

FOB (Free on Board)

Veo maksumus laeva pardal; Risk laeva pardal.
Müüja kohustus on toimetada kaup laeva pardale. Risk läheb üle müüjalt ostjale pärast kaupade laevale lastimist.