Kombineeritud lennutransport

Suurte kaubakoguste vedamiseks sobib kõige paremini kombineeritud lennutransport, kus tuleb lähtuda kliendile sobivast transiitajast ja sellele vastavast hinnast. Kombineeritud transpordi ahela moodustavad eri transpordiliigid, kus enamasti on ahela üheks lüliks lennutransport, teised on korraldatud kas auto- või meretranspordiga.

Kombineeritud teenus on oma transiitaja ja hinna poolest lennuveo ja mereveo vahel hästi sobiv kompromisslahendus, mille kasuks tasub otsustada kauba toomiselnt Kaug-Idast. Kui saadetise transiitajaks plaanitakse 21–25 päeva (vrdl lennutransport 3–5 päeva, meretransport 30–45 päeva).